KINER Andrej, Mgr.

105002 - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

doktorand
Miestnosť E4.11
E-mailová adresa
Telefón +421267295461
Životopis:
cv_kinerandrej.pdf
Konzultačné hodiny:

Streda 13:30 - 15:00

Pedagogická činnosť:

Svetová ekonomika - semináre

Vedeckovýskumná činnosť:
  • Ekonomické a kultúrne aspekty migrácie a integrácie
  • Španielsko a Latinská Amerika
Publikačná činnosť:

KINER, A. (2020): Vybrané teoretické prístupy k migrácii a ich aplikácia na migračné toky srbských Slovákov smerujúcich na Slovensko. In: Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 222-229