JANČÍKOVÁ, Eva, Dr. habil Ing., PhD.

105002 - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

docentka
Miestnosť E4.10
E-mailová adresa
Telefón +421267295460
Životopis:
cv_jancikovaEva.pdf
Konzultačné hodiny:

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 13,30 - 15,00

Streda: 11,00 - 12,30

Pedagogická činnosť:
 • Medzinárodný obchodné financovanie v slovenskom a anglickom jazyku 
 • Bankovníctvo v Európskej únii v anglickom jazyku
 • Medzinárodné finančné inštitúcie v anglickom jazyku
Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu

 • Medzinárodné obchodné financovanie
 • Exportne a importné financovanie
 • Európska menová únia
 • Financovanie dodávateľských reťazcov
 • Medzinárodné financie

 

VEGA projekty

Migračná politika Európskej únie

 • Číslo: 1/0802/08
 • - Spoluriešiteľka
 • Doba riešenia: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010

 

KEGA projekty

Obsahová diverzifikácia predmetu Regionálna ekonomická politika EÚ so zameraním na prepojenie predmetu s manažérskou praxou

 • Číslo: 012UK-4/2011
 • - Spoluriešiteľka
 • Doba riešenia: 2011 – 2013
Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti