HARAKAĽOVÁ, Ľubica, Ing., PhD.

105002 - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

odborná asistentka
Miestnosť D4.10
E-mailová adresa
Telefón +421267295410
Životopis:
cv_harakalovaLubica.pdf
Konzultačné hodiny:

Konzultačné hodiny:

Streda: 12,30 - 13,30 

Štvrtok: 10,00 - 11,00

Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu 

 • Politiky Európskej únie - energetická , regionálna,
 • Spoločná poľnohospodárska politika EÚ
 • Rozvoj vidieka  a multifunkčnosť poľnohospodárstva
 • Vzdelávanie v rámci EÚ, nezamestnanosť mladých v EÚ

 

Vedeckovýskumná činnosť

Projekt KEGA

Tvorba modernej učebnice svetovej ekonomiky s dôrazom na aplikáciu vedomostí v praxi a riešenie problémov

Číslo: 017EU-4/2015

Doba riešenia:  január 2015 – december 2016

Spoluriešiteľ

 

Zahraničné projekty

Zvýšenie kvality finančného manažmentu organizácií ako nástroj zabezpečenia efektivity ich činnosti (Ruská štátna sociálna univerzita, Moskva)                                    

 • Doba riešenia : 2016
 • Spoluriešiteľ

 

Žiť energeticko-efektívne (Ruská štátna sociálna univerzita, Moskva)

 • Doba riešenia : 2016
 • Spoluriešiteľ

 

Vypracovanie inovatívnych postupov prevozu osôb a batožín v turistických autobusoch na už existujúcich turistických trasách (Ruská štátna sociálna univerzita, Moskva)

 • Doba riešenia : 2016
 • Spoluriešiteľ

 

Environmentálna diplomacia a geopolitika (Environmental Diplomacy and Geopolitics)            

 • Číslo projektu: Horizont 2020 (Twinning) EDGE  692413
 • marec 2016 – 2018
 • spoluriešiteľ
Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti