GREŠŠ, Martin, doc. Ing., PhD.

105002 - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

docent
Miestnosť E4.13
E-mailová adresa
Telefón +421267295463
Životopis:
cv_gressMartin.pdf
Konzultačné hodiny:

Konzultačné hodiny:

Streda: 09,30 - 10,30

Štvrtok: 10,00 – 11,00

Seminár záverečných prác:

Streda: 08,30 - 9,30

Pedagogická činnosť:

V minulosti vyučované predmety (2001 – 2017):

 • Medzinárodné hospodárske vzťahy
 • Svetová ekonomika – aj v anglickom jazyku
 • Európska únia
 • Medzinárodné organizácie – aj v anglickom jazyku
 • Ropa vo svetovom hospodárstve
 • Ekonomika rozvojových štátov
 • Zdroje vo svetovej ekonomike – aj v anglickom jazyku
 • Medzinárodný obchod – v anglickom jazyku

 

V súčasnosti vyučované predmety (AR 2017/2018):

 • Ekonomika rozvojových štátov
 • Svetová ekonomika – aj v anglickom jazyku
 • Aplikácia teórií medzinárodných hospodárskych vzťahov – v anglickom jazyku
Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu

 • Svetová ekonomika
 • Populácia
 • Medzinárodný obchod

 

Zapojenie do projektov

VEGA

Fenomén čínskych investícií a potenciál ich využitia pre národné ekonomiky

 • Spoluriešiteľ / zodpovedný riešiteľ
 • 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017

Neoregionalizácia svetovej ekonomiky a spoločnosti

 • Zástupca zodpovedného riešiteľa
 • 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014

Štyri slobody pohybu v Európskej únii

 • Spoluriešiteľ
 • 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

 

Postavenie a perspektívy Indie vo svetovom hospodárstve

 • Spoluriešiteľ
 • 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010

 

Migračná politika Európskej únie

 • Spoluriešiteľ
 • 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010

 

Progresívne tendencie vývoja stratégií medzinárodného marketingu

 • Zástupca zodpovedného riešiteľa / zodpovedný riešiteľ
 • 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

 

Regionálna politika Európskej únie a perspektívy účasti Slovenskej republiky na jej realizácii

 • Spoluriešiteľ
 • 1.1.2004 – 31.12.2006

 

Ekonomika Slovenskej republiky a jej medzinárodné postavenie v európskych integračných procesoch (s výhľadom do roku 2005)

 • Spoluriešiteľ
 • 1. 1. 2001 – 31. 12. 2003

 

Možnosti využitia proexportnej politiky v ekonomike Slovenska

 • Spoluriešiteľ
 • 1. 1. 2000 – 31. 12. 2002

 

KEGA

Tvorba modernej učebnice svetovej ekonomiky s dôrazom na aplikáciu vedomostí v praxi a riešenie problémov

 • Spoluriešiteľ
 • 1.1.2015 – 31.12.2016

 

Vypracovanie komplexných učebných materiálov k predmetu teórie medzinárodných hospodárskych vzťahov orientovaných na ich aplikáciu v súčasnej svetovej ekonomike

 • Spoluriešiteľ
 • 1.1.2013-31.12.2014

 

Medzinárodný vyšehradský fond

Vzájomné obchodné a investičné vzťahy medzi V4 a Južnou Kóreou

 • Zodpovedný riešiteľ
 • 1. 1. 2015 - 29. 2. 2016
Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti