GODA, Natália, Ing.

105002 - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

doktorandka
Miestnosť D4.37
E-mailová adresa
Telefón +421267295437
Konzultačné hodiny:

Konzultačné hodiny:

Utorok: 13,00 - 14,30

konzultácie pre bakalárske práce: Streda 11,00 - 12,30

po dohode e-mailom