DZIURA, Boris, Ing., PhD.

105002 - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

odborný asistent
Miestnosť E4.15
E-mailová adresa
Telefón +421267295465
Životopis:
cv_dziuraBoris.pdf
Konzultačné hodiny:

Konzultačné hodiny: online platforma MS Teams

Pondelok 11,00-12,30

Utorok: 11,00-13,30

Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu

  • Trvalo udržateľný ekologický rozvoj ekonomiky v celosvetovom meradle
  • Alternatívne ekonomické modely fungovania ekonomiky
  • Politologické témy (problematika medzinárodných konfliktov, politického radikalizmu) - ich ekonomický dopad na ekonomiku štátov
Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti