DUDÁŠ, Tomáš, doc. Ing., PhD.

105002 - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

odborný asistent
Miestnosť D4.16
E-mailová adresa
Telefón +421267295416
Životopis:
cv_dudasTomas.pdf
Konzultačné hodiny:

Utorok: 15,00 - 16,30

Streda: 10,00 – 11,00

Pedagogická činnosť:

Výučované predmety

 • Svetová ekonomika
 • Foreign Direct Investments in the World Economy 
 • USA in the World Economy
 • Economy of Southeast Asia
Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu

 • Priame zahraničné investície
 • Národná konkurencieschopnosť
 • Čínska ekonomika
 • Vývoj svetového hospodárstva

 

VEGA projekty

 • Názov projektu: Neoregionalizácia svetovej ekonomiky a spoločnosti
  Číslo: 1/1326/12
  - spoluriešiteľ
  Doba riešenia: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014

 • Názov projektu: Štyri slobody pohybu v Európskej únii
  Číslo: 1/0911/11
  - Zástupca zodpovedného riešiteľa
  Doba riešenia: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

 • Názov projektu: Postavenie a perspektívy Indie vo svetovom hospodárstve
  Číslo: 1/0862/08
  - Spoluriešiteľ.
  Doba riešenia: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010

 • Názov projektu: Migračná politika Európskej únie
  Číslo: 1/0802/08
  - Zástupca zodpovedného riešiteľa: Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
  Doba riešenia: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010

 • Názov projektu: Progresívne tendencie vývoja stratégií medzinárodného marketingu
  Číslo: 1/3773/06
  - Spoluriešiteľ
  Doba riešenia: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

 • Názov projektu: Miesto ekonomiky SR v EÚ a vzťahy s tretími štátmi (osobitne RF a SNŠ)
  Číslo: 1/2546/05
  - Spoluriešiteľ
  Doba riešenia: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007

 • Názov úlohy: Ekonomika Slovenskej republiky a jej medzinárodné postavenie v európskych integračných procesoch (s výhľadom do roku 2005)
  Číslo projektu: 1/8195/01
  - Spoluriešiteľ
  Doba riešenia: 1. 1. 2001 – 31. 12. 2003

 

Zahraničné projekty

 • Názov projektu: Quo vadis Európa?
  Číslo: NIL-II-009
  Spoluriešiteľ
  Doba riešenia: 26.5.2009-31.7.2010
Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti