DOVIČIČOVÁ, Anna

105002 - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

sekretárka
Miestnosť D4.40
E-mailová adresa
Telefón +421267295440