105002 - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

odborná asistentka
Miestnosť D4.08
E-mailová adresa
Telefón +421267295408