ČERNOTA, Mikuláš, Ing., PhD.

105002 - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

odborný asistent
Miestnosť E4.26
E-mailová adresa
Telefón +421267295476
Životopis:
cv_cernotamikulas.pdf
Konzultačné hodiny:

Konzultačné hodiny:

Utorok: 14,00 – 15,30

Štvrtok: 13,30 – 15,00

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Tvorba a manažment projektov 
 • Klimatické zmeny a životné prostredie v medzinárodných vzťahoch
 • Svetová ekonomika
 • Svetové poľnohodpodárstvo a lesníctvo
Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu:

 • Spravovanie prírodných zdrojov
 • Klimatická diplomacia
 • Bio diplomacia 
 • Zelená ekonomika 
 • Lesné zdroje vo svete
 • Biodiverzita
 • Regionálne ekologické problémy
 • Degradácia životného prostredia
 • Zdravie a životné prostredie 
 • Rozvojová pomoc
 • Lesná pedagogika
 • Ekovzdelávanie 
Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti