BALEHA, Andrianna, Ing.

105002 - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

doktorandka
Miestnosť E4.25
E-mailová adresa
Telefón +421267295475
Konzultačné hodiny:

Konzultačné hodiny:

Streda: 09,00 - 10,30