Načítavam stránku...
Fakulta medzinárodných vzťahov has 19 registered members
MenoPozíciaKontaktné informácie
odborná asistentka
prodekanka pre zahraničné vzťahy
E4.24
+421 2 6729 5474
...
interná doktorandka
E4.25
02/6729 5475
...
odborný asistent
E4.26
+421 2 6729 5476
...
sekretariát katedry, administrátor
D4.40
+421 2 6729 5440
...
docent
D4.16
+421 2 6729 5416
...
odborný asistent
E4.15
+421 2 6729 5465
...
interná doktorandka
D4.37
+421 2 6729 5437
...
docent
E4.13
+421 2 6729 5463
...
odborná asistentka
D4.10
+421 2 6729 5410
...
docentka
E4.10
+421 2 6729 5460
...
interný doktorand
E4.25
02/6729 5475
...
odborná asistentka
D4.36
02/67295436
...
interná doktorandka
E4.25
+421 2 6729 5475
...
odborný asistent
E4.14
+421 2 6729 5464
...
profesorka
prodekanka, vedúca katedry
D4.39
+421 2 6729 5439
...
docent
prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave
E3.24
+421 2 6729 5374
...
odborný asistent
D4.32
+421 2 6729 5432
...
odborný asistent
E4.16
+421 2 6729 5466
...
odborná asistentka
D4.36
+421 2 6729 5436
...