Načítavam stránku...
Fakulta medzinárodných vzťahov has 51 registered members
MenoPozíciaPracoviskoKontaktné informácie
Dekanát fakulty
...
odborná asistentka
prodekanka pre zahraničné vzťahy
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
E4.24
+421 2 6729 5474
...
referentka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
Dekanát fakulty
E4.27
+421 2 6729 5477
...
interná doktorandka
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
E4.25
02/6729 5475
...
interná doktorandka
Katedra medzinárodného práva
D4.08
02/6729 5408
...
odborná asistentka
Katedra medzinárodného práva
D4.08
+421 2 6729 5408
...
docentka
Katedra medzinárodného práva
D4.07
+421 2 6729 5407
...
sekretariát katedry
Katedra medzinárodných politických vzťahov
D4.28
+421 2 6729 5470
...
mimoriadny profesor
vedúci katedry
Katedra medzinárodných politických vzťahov
D4.27
+421 2 6729 5427
...
odborný asistent
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
E4.26
+421 2 6729 5476
...
odborná asistentka
Katedra medzinárodných politických vzťahov
D4.21
+421 2 6729 5421
...
odborný asistent
Katedra medzinárodných politických vzťahov
D4.20
+421 2 6729 5421
...
referentka pre študijné záležitosti
Dekanát fakulty
E4.07
+421 2 6729 5457
...
sekretariát katedry, administrátor
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
D4.40
+421 2 6729 5440
...
docent
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
D4.16
+421 2 6729 5416
...
odborný asistent
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
E4.15
+421 2 6729 5465
...
referentka pre študijné záležitosti
Dekanát fakulty
E4.29
+421 2 6729 5479
...
odborný asistent
Katedra medzinárodných politických vzťahov
D4.29
+421 2 6729 5429
...
interná doktorandka
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
D4.37
+421 2 6729 5437
...
odborný asistent
prodekan pre rozvoj
Katedra medzinárodných politických vzťahov
E4.21
+421 2 6729 5471
...
docent
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
E4.13
+421 2 6729 5463
...
odborná asistentka
Katedra medzinárodného práva
D4.32
+421 2 6729 5432
...
odborná asistentka
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
D4.10
+421 2 6729 5410
...
docentka
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
E4.10
+421 2 6729 5460
...
interný doktorand
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
E4.25
02/6729 5475
...
odborná asistentka
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
D4.36
02/67295436
...
interný doktorand
Katedra medzinárodných politických vzťahov
D4.24
02/6726 5424
...
interný doktorand
Katedra medzinárodného práva
D4.22
+421 2 6729 5422
...
interná doktorandka
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
E4.25
+421 2 6729 5475
...
interná doktorandka
Katedra medzinárodných politických vzťahov
D4.22
+421 2 6729 5422
...
odborný asistent
dekan
Katedra medzinárodných politických vzťahov
E4.19
+421 2 6729 5469
...
odborný asistent
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
E4.14
+421 2 6729 5464
...
docent
Katedra medzinárodných politických vzťahov
D4.35
+421 2 6729 5435
...
profesorka
prodekanka, vedúca katedry
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
D4.39
+421 2 6729 5439
...
docent
prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
E3.24
+421 2 6729 5374
...
profesor
vedúci katedry
Katedra medzinárodného práva
D4.06
+421 2 6729 5406
...
tajomníčka fakulty
Dekanát fakulty
E4.23
+421 2 6729 5473
...
odborný asistent
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
D4.32
+421 2 6729 5432
...
odborná asistentka
Katedra medzinárodného práva
D4.07
+421 2 6729 5407
...
odborný asistent
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
E4.16
+421 2 6729 5466
...
sekretariát dekanky
Dekanát fakulty
E4.20
+421 2 6729 5470
...
docent
Katedra medzinárodných politických vzťahov
D4.31
+421 2 6729 5431
...
odborný asistent
Katedra medzinárodných politických vzťahov
D4.20
+421 2 6729 5421
...
Knižnica FMV EU
Dekanát fakulty
A4.04
+421 2 6729 5683 - Knižnica, +421 2 6729 5459 - Kancelária
...
interná doktorandka
Katedra medzinárodného práva
D4.08
+421 2 6729 5408
...
interný doktorand
Katedra medzinárodných politických vzťahov
D4.24
02/6729 5424
...
referentka pre vedu, výskum a sociálne záležitosti študentov
Dekanát fakulty
E4.06
+421 2 6729 5456
...
docentka
Katedra medzinárodných politických vzťahov
D4.30
+421 2 6729 5430
...
odborná asistentka
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie
D4.36
+421 2 6729 5436
...
interný doktorand
Katedra medzinárodných politických vzťahov
D4.37
+421 2 6729 5437
...
odborná asistentka
prodekanka pre vzdelávanie
Katedra medzinárodných politických vzťahov
E4.28
+421 2 6729 5478
...