PhDr. Rudolf KUCHARČÍK, PhD.k

doc. PhDr. Rudolf KUCHARČÍK, PhD.

dekan fakulty

 

miestnosť: E4.19

tel.: +421 2 6729 5470

e-mail:

 

Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila LIPKOVÁ, CSc.

Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila LIPKOVÁ, CSc.

prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

 

miestnosť: D4.39

tel.: +421 2 6729 5440

e-mail:

 

Mgr. Tetyana ZUBRO, PhD.

Mgr. Tetyana ZUBRO, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

 

miestnosť: E4.28

tel.: +421 2 6729 5478

e-mail: 

 

Ing. Kristína BACULÁKOVÁ, PhD.

JUDr. Klaudia HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, PhD.

prodekanka pre zahraničné vzťahy

 

miestnosť: E4.12

tel.: +421 2 6729 5462

e-mail: 

 

Mgr. Michael AUGUSTÍN, PhD.

Mgr. Michael AUGUSTÍN, PhD.

prodekan pre rozvoj

 

miestnosť: E4.21

tel.: +421 2 6729 5471

e-mail: 

 

Ing. Emília NOVÁKOVÁ

Ing. Emília NOVÁKOVÁ

tajomníčka fakulty

 

miestnosť: E4.23

tel.: +421 2 6729 5473

e-mail: