PhDr. Rudolf KUCHARČÍK, PhD.k

doc. PhDr. Rudolf KUCHARČÍK, PhD.

dekan fakulty

 

miestnosť: E4.19

tel.: +421 2 6729 5470

e-mail:  

 

Ing. Emília NOVÁKOVÁ

Mgr. Michael AUGUSTÍN, PhD., MPA

prodekan pre vedu a doktorandské štúdium, prvý prodekan

miestnosť: E4.21

tel.: +421 2 6729 5471

e-mail:  

 

Ing. Emília NOVÁKOVÁ

Mgr. Tetyana ZUBRO, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

 

miestnosť: E4.28

tel.: +421 2 6729 5478

e-mail:  

 

 

Ing. Kristína BACULÁKOVÁ, PhD.

JUDr. Klaudia HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, PhD.

prodekanka pre zahraničné vzťahy

 

miestnosť: E4.12

tel.: +421 2 6729 5462

e-mail: 

 

 
 
baculakova kristina

 Ing. Kristína BACULÁKOVÁ, PhD.

prodekanka pre rozvoj

 

Miestnosť: E4.24

tel.: +421 2 6729 5474

e-mail:

 

Ing. Emília NOVÁKOVÁ

Ing. Emília NOVÁKOVÁ

tajomníčka fakulty

 

Miestnosť: E4.23

tel.: +421 2 6729 5473

e-mail: