Vážení študenti,

dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť sa do výberového konania na Erasmus+študijnú mobilitu v letnom semestri  AR 2022/23. Výberové konanie sa riadi základnými zásadami vymedzenými v Zásadách výberového konania študentov na zahraničné pobyty v rámci programu Erasmus+.

Prihlášky je možné podať najneskôr do 21. 09. 2022 /streda/ (do 12.00 hod.). Ústne pohovory sa uskutočnia v piatok 23. 09. a v stredu 28. 09. od 08,30 prezenčne.

Uchádzač o študijnú mobilitu posiela elektronicky (emailom na )– /predmet emailu treba označiť ako „prihláška na Erasmus+ študijnú mobilitu“/ - nasledovné dokumenty:

  • odoslaná a podpísaná prihláška zo studyabroad.sk,
  • podpísaný štruktúrovaný životopis (v anglickom jazyku a v jazyku výučby na zahraničnej univerzite),
  • motivačný list (v anglickom jazyku a v jazyku výučby na zahraničnej univerzite),
  • predbežný zoznam predmetov na jednotlivých 3 vybraných zahraničných univerzitách (výber len zo zoznamu voľných univerzít pre letný semester AR 2022/23 v prílohe) - vzor tlačiva „predbežný zoznam predmetov“ nájdete tiež v prílohe.

(A ešte by som rada zdôraznila, že v tomto kroku je treba si naozaj (!) vybrať 3 univerzity, kde je kompatibilita v predmetoch aspoň na 51%, lebo po nominácií je veľká pravdepodobnosť, že Vám jedna z Vami vybraných univerzít bude priradená – a výber predmetov je kľúčový (a je mi jasné a chápem, že v prípade niektorých univerzít je náročné získať zoznam ponúkaných predmetov, a že vždy existuje možnosť, že sa nakoniec daný zoznam zmení, ale ide o objektívne príčiny, o ktorých je vopred zbytočné špekulovať, a teda – v každom bode mobility /výberová komisia v rámci výberového procesu, a následne pri Learning Agreemente a v uznávacom procese/ sa bude posudzovať kompatibilita).

Dodatočná výzva - plagát - Erasmus+ študijná mobilita v letnom semestri ak. roku 2022/23

Zoznam voľných univerzít

Predbežný zoznam predmetov 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.