Vážení študenti,

dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť sa do výberového konania na Erasmus+  praktickú stáž v akademickom roku 2022/23 (stáž je možné absolvovať v období október 2022 – január 2023). Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave má v rámci danej výzvy vyčlenené 3 nominácie a neobmedzený počet náhradníkov. Výberové konanie sa riadi základnými zásadami vymedzenými v Zásadách výberového konania študentov FMV EUBA na zahraničné pobyty v rámci programu ERASMUS+ /nájdete v prílohe/.

Prihlášky je možné podať najneskôr do 15. 09. 2022 /štvrtok/ (do 12.00 hod.).

Uchádzač o praktickú stáž posiela elektronicky (emailom na ) nasledovné dokumenty:

  • odoslaná a podpísaná prihláška zo studyabroad.sk,
  • podpísaný štruktúrovaný životopis (v anglickom jazyku),
  • informácia o predpokladanej stáži (miesto, náplň práce stážistu, trvanie stáže, prípadne informácia o kontaktnej osobe/“supervisorovi“).

Erasmus+ praktická stáž v ak. roku 2022/23

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.