Otázky pre štátne skúšky akad. roka 2021/2022 pre  I. aj II. stupeň štúdia nájdete v záložkách sekcie Štúdium: 

https://fmv.euba.sk/studium/bakalarske-a-inzinierske-studium/statne-skusky

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.