Študentom 1. ročníka dávame možnosť prihlásiť sa na úvodný opakovací kurz z matematiky. Predpokladaný termín konania je v týždni od 13. – 17. 9. 2021 v čase od 10:00 do 11:30 hod. Prihlásiť sa je možné do pondelka 6. 9 do 12:00 hod.

Cieľom kurzu je preopakovanie základného stredoškolského učiva z matematiky potrebného na porozumenie vysokoškolského učiva predmetu Matematika na našej univerzite. Jednotlivé hodiny by postupne boli zamerané na lineárne, kvadratické, lineárne lomené, polynomické, základné exponenciálne a logaritmické rovnice, nerovnice, funkcie a ich grafy.

Stretnutia by sa konali formou online konzultácií cez aplikáciu MS Teams, pričom čas a termín stretnutí by bol včas upresnený záujemcom mailom na ich mailovú adresu.

Registračný formulár pre záujemcov je tu

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.