Prihlasovanie na mobility v rámci štipendijného programu CEEPUS pre študentov na akademický rok 2021/2022 bolo otvorené:

Študenti sa môžu uchádzať o štipendijný pobyt v rámci siete AMADEUS – CIII-AT-0068-17-2122 na nasledovných univerzitách:

Univerzita

Semestrálny pobyt

Počet miest

Krátkodobý pobyt

Počet miest

University of Zagreb

Faculty of Economics & Business/Croatia

4 mesiace

1 študent

   

University of Sarajevo

School for Economics and Business/Bosnia and Herzegovina

   

1 mesiac

1 študent

Záujemcovia si musia vytvoriť prihlášku na nasledovnom linku: https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb.

K prihláseniu je potrebné doložiť nasledovné dokumenty, ktoré je potrebné zaslať e-mailom Mgr. Veronike Lipovskej, koordinátorke pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility najneskôr do pondelka 31. mája 2021:

  • životopis – CV v angličtine, 
  • motivačný list v angličtine, 
  • výpis známok (vyžiadať zo študijného oddelenia) (v slovenčine)
  • azaradenie, o ktorú univerzitu je prednostný záujem

Bližšie informácie nájdete na stránke:

https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/mobilitne-programy/159-ceepus

www.ceepus.info

https://ceepus.saia.sk/

https://ceepus.saia.sk/sk/main/prakticke-informacie/informacna-brozura-programu-ceepus

Študenti, ktorí sa plánujú hlásiť na pobyt mimo schválených sietí (tzv. "freemoveri") sa budú môcť prihlasovať na pobyt od 1. júla 2021 priebežne do 30. novembra 2021.

V prípade záujmu o štipendijný pobyt v kategórii freemover v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby si vytvorili prihlášku v priebehu júla.

Česká republika, Poľsko a Rakúsko v zimnom semestri freemoverov neprijímajú.


Prihlasovanie na mobility v rámci štipendijného programu CEEPUS pre učiteľov na akademický rok 2021/2022 bolo otvorené:

Učitelia sa môžu uchádzať o štipendijný pobyt v rámci siete AMADEUS – CIII-AT-0068-17-2122 na nasledovných univerzitách:

Univerzita

Počet mesiacov

Počet miest

University "Luigj Gurakuqi" Shkodër

Economic Faculty/Albania 

1

1

Prague University of Economics and Business

Rectorate/ Czech Republic

1

1

University of Belgrade

Faculty of Economics,Business economics and management/Serbia

1

1

 Od účastníkov je potrebná znalosť angličtiny.

Záujemcovia si musia vytvoriť prihlášku na nasledovnom linku: https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb.

K prihláseniu je potrebné doložiť nasledovné dokumenty, ktoré je potrebné zaslať e-mailom Mgr. Veronike Lipovskej, koordinátorke pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility najneskôr do pondelka 31. mája 2021:

  • životopis v angličtine; 
  • motivačný list v angličtine; 
  • zaradenie, o ktorú univerzitu je prednostný záujem.

Bližšie informácie nájdete na stránke:

https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/mobilitne-programy/159-ceepus

www.ceepus.info

https://ceepus.saia.sk/

https://ceepus.saia.sk/sk/main/prakticke-informacie/informacna-brozura-programu-ceepus

Učitelia, ktorí sa plánujú hlásiť na pobyt mimo schválených sietí (tzv. "freemoveri") sa budú môcť prihlasovať na pobyt od 1. júla 2021 priebežne do 30. novembra 2021.

V prípade záujmu o štipendijný pobyt v kategórii freemover v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby si vytvorili prihlášku v priebehu júla. 

Česká republika, Poľsko a Rakúsko v zimnom semestri freemoverov neprijímajú. Slovinsko neprijíma učiteľské mobility v kategórii freemover v zimnom ani letnom semestri.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.