Uchádzačom o štúdium dávame do pozornosti aktualizáciu informácií o prijímacom konaní:

 

Prihlášku na I. stupeň štúdia podávate iba elektronicky 

najneskôr do 19. apríla 2021.

 

Ďalšie informácie nájdete tu: Všeobecné informácie o prijímacom konaní

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.