Podrobné informácie k štúdiu

HARMONOGRAM akademického roka 2020/2021 na Fakulte medzinárodných vzťahov EU v Bratislave

Informácie o literatúre pre cudzie jazyky 

Prezentácia telovýchovné aktivity (CVTŠ)

Prezentácia BOZP a PO

Prezentácia AIESEC

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.