Vážení študenti,

ústne pohovory na ERASMUS+ sa uskutočnia dňa 12.2.2019 od 10:00 v zasadačke dekana.

Presný harmonogram Vám bude zaslaný na mail a bude k dispozícií na výveske medzinárodných vzťahov na fakulte.

pohovory

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.