Načítavam stránku...

Vážení študenti,

ústne pohovory na ERASMUS+ sa uskutočnia dňa 12.2.2019 od 10:00 v zasadačke dekana.

Presný harmonogram Vám bude zaslaný na mail a bude k dispozícií na výveske medzinárodných vzťahov na fakulte.

pohovory