Od 7.1.2019 bude prebiehať plánovaná výmena okien na fakulte na „E bloku“. V tomto období bude dekanát fakulty pracovať v provizórnych priestoroch v knižnici FMV, takže tam nájdete všetky služby, ktoré potrebujete. Ďakujeme za strpenie počas rekonštrukčných prác, vrátime sa do lepších kancelárií.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.