Vážení študenti,

radi by sme Vám ponúkli dodatočnú príležitosť prihlásiť sa do výberového konania na zahraničné pobyty Erazmus+ študijná mobilita v letnom semestri akademického roka 2017/18.

Vzhľadom na to, že kvóty na študentské mobility- štúdium v rámci programu Erasmus+ stále nie sú vyčerpané, študenti majú možnosť sa ešte individuálne prihlásiť na študijný pobyt na LS ak. roku 2017/18.

Do výberového konania sa môže prihlásiť študent FMV najneskôr do 09.11.2017 (do 14.00 hod.) – zásady výberového konania nájdete tu http://fmv.euba.sk/www_write/files/oznamy-fakulty/2016/Zasady_mobilita_2017-2018.pdf.

Prihlášky odovzdávate do kancelárie E4.24/alebo na dekanát do priečinku Hraníková Pyteľová, pričom ich nezabudnite doniesť v potrebnom počte výtlačkov: prihláška zo studyabroad.sk(1x), štruktúrovaný životopis (sj 1x, cj 1x), motivačný list (sj 1x, cj 1x), predbežný zoznam predmetov  (výpis v cudzom jazyku s uvedením slovenského prekladu - 1x). Výpis známok je potrebné si vyžiadať na študijnom oddelení a vložiť ho do systému studyabroad.sk.

Akceptované budú iba ODOSLANÉ prihlášky cez studyabroad.sk, čo je podmienené vložením všetkých relevantných dokumentov do systému, a teda povinne sa uchádzači musia zaregistrovať aj v systéme www.studyabroad.sk (odkiaľ sa generujú prihlášky). Manuál k prihlasovaniu je dostupný na nasledujúcej webovej stránke:

http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/medzinarodne-vztahy/erasmus/preview-file/studyabroad-manual-student-15238.pdf.

UPOZORNENIE: Vzhľadom na pokročilý termín sa môže stať, že zahraničné univerzity už nominovaných študentov neakceptujú na LS (ale za skúšku to určite stojí!).

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.