Načítavam stránku...

Milí študenti, ponúkame Vám príležitosť prihlásiť sa do výberového konania na zahraničné pobyty Erasmus + mobilita štúdium v akademickom roku 2017/2018.

Zahraničný pobyt v rámci programu ERASMUS+ mobilita štúdium umožňuje študentom FMV EU v Bratislave rozšíriť si znalosti v študijnom odbore Medzinárodné ekonomické vzťahy, resp. Hospodárska diplomacia a spoznať kultúru iných európskych krajín.

Do výberového konania na zahraničné pobyty sa môže prihlásiť študent FMV najneskôr do 13.2.2017 (do 14.00 hod.) (predĺžená uzávierka).