Načítavam stránku...

Milí študenti, ponúkame Vám príležitosť prihlásiť sa do výberového konania na stáže Erasmus +. Zahraničné praktické stáže Vám umožnia rozšíriť si znalosti v oblasti medzinárodných vzťahov, nadobudnúť praktické zručnosti a pracovné skúsenosti, zdokonaliť sa v cudzom jazyku či spoznať kultúru iných európskych krajín.

Prihlášky je možné podať najneskôr do 26.10.2016 (do 12:30 hod) na referáte pre zahraničné vzťahy FMV (Ing. Ivana Dancáková, č.d. E4.24).