Načítavam stránku...

Milí študenti,

radi by sme Vás informovali, že partnerská univerzita SolBridge, Južná Kórea opäť pozýva našich študentov na  IBPC 2018 (International Business Plan Competition 2018).

Viac informácii nájdete na web stránkach v Oznamoch pre študentov a webe ÚMV, teda na:

https://euba.sk/student/oznamy-pre-studentov/1415-international-business-plan-competition-2018

a  https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-informacie

Vydavateľstvo Wolters Kluwer v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave ponúka možnosť zaobstarať si študijnú literatúru na predmety spoločného základu na všetkých fakultách univerzity v elektronickej forme. Aké výhody balíček prináša a čo je jeho obsahom sa dočítaš tu.

FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE VYHLASUJE VÝZVU NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK DO VÝBEROVÉHO KONANIA na Stáž na Zastúpenie EK na Slovensku