BALCOVÁ, Renáta, Mgr.

105001 - Dekanát fakulty

referentka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
Miestnosť E4.27
E-mailová adresa
Telefón +421267295477

Doplnkové informácie

Úradné hodiny

Pondelok 10:00 - 12:00
Streda 09:00 - 11:00
Štvrtok 13:00 - 15:00