Loading page...

International Relations 2018: Current Issues of World Economy and Politics

Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava kindly invites You to the 19th International Scientific Conference titled "International Relations 2018: ...

Medzinárodné vzťahy 1/2015 - Journal of International Relations 1/2015

Year 2015, Volume XIII., Issue 1, pages 1-90

 

Obsah/Contents

5-7: LIPKOVÁ, Ľudmila - GRANČAY, Martin

ČASOPIS MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY V ROKU 2014

THE JOURNAL IN 2014


8-29: TZOU, Chong-Ko Peter 

ZRUŠENIE EMBARGA NA VÝVOZ ZBRANÍ Z EURÓPSKEJ ÚNIE DO ČÍNY A JEHO POTENCIÁLNY DOPAD NA BEZPEČNOSŤ VO VÝCHODOÁZIJSKOM REGIÓNE

THE LIFTING OF THE EUROPEAN UNION ARMS EMBARGO AGAINST CHINA AND ITS POTENTIAL IMPACT ON EAST ASIAN SECURITY


30-52: ŠKVRNDA, František

O VYBRANÝCH MEDZINÁRODNO-BEZPEČNOSTNÝCH ASPEKTOCH UKRAJINSKEJ KRÍZY V HISTORICKO-SOCIOLOGICKOM KONTEXTE

ON SELECTED INTERNATIONAL SECURITY ASPECTS OF THE UKRAINIAN CRISIS IN THE HISTORICAL-SOCIOLOGICAL CONTEXT


53-68: KORDOŠ, Marcel

INTERAKCIA AMERICKÉHO A EURÓPSKEHO SYSTÉMU PODNIKOVEJ KULTÚRY

ON INTERACTIONS BETWEEN AMERICAN AND EUROPEAN SYSTEMS OF CORPORATE CULTURE


69-86: KOVÁŘOVÁ, Eva

TOKY PRIAMYCH ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ DO AFRIKY: PREHĽAD A SÚČASNÉ TRENDY

FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOWS TO AFRICA: OVERVIEW AND CURRENT TRENDS