Loading page...

International Relations 2018: Current Issues of World Economy and Politics

Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava kindly invites You to the 19th International Scientific Conference titled "International Relations 2018: ...

Medzinárodné vzťahy 3/2015 - Journal of International Relations 3/2015

Year 2015, Volume XIII., Issue 3, pages 197-298

 

Obsah/Contents

201-222: NEUMANN, Pavel

RENESANCE A OBNOVA KONKURENCESCHOPNOSTI ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU V USA: MÝTUS NEBO REALITA?

THE RENAISSANCE AND RESTORATION OF COMPETITIVENESS OF THE U.S. MANUFACTURING: MYTH OR REALITY?


223-239: AL TAL, Baider 

ANALÝZA SILNEJÚCEJ ÚLOHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU PO PRIJATÍ LISABONSKEJ ZMLUVY Z HĽADISKA TEÓRIE LIBERÁLNEHO INTERGOVERNMENTALIZMU

EXPLAINING THE STRENGTHENING ROLE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AFTER THE LISBON TREATY: A LIBERAL INTERGOVERNMENTAL PERSPECTIVE


240-265: NIKISCHER, Richard

VARIABILITA EURÓPSKEJ IDENTITY: DISPARITY V PERCEPCII IDENTITY EURÓPY NA ÚROVNI ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

VARIABILITY OF THE EUROPEAN IDENTITY: DISPARITIES IN THE PERCEPTION OF THE IDENTITY OF EUROPE AT THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES LEVEL


266-291: KODRAZI, Suzan

DIALÓG AKO PODMIENKA PAR EXCELLENCE?

DIALOGUE AS A CONDITION PAR EXCELLENCE?


292-294: ZÁGORŠEKOVÁ, Marta

RECENZIA - ERIK PAJTINKA: SLOVNÍK DIPLOMACIE

BOOK REVIEW - ERIK PAJTINKA: A DICTIONARY OF DIPLOMACY