Loading page...

International Relations 2018: Current Issues of World Economy and Politics

Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava kindly invites You to the 19th International Scientific Conference titled "International Relations 2018: ...

Medzinárodné vzťahy 4/2015 - Journal of International Relations 4/2015

Year 2015, Volume XIII., Issue 4, pages 299-406

 

Obsah/Contents

303-312: BURIAN, Alexander D.

PROBLÉM ZABEZPEČENIA SVETOVÉHO SYSTÉMU MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV NA EURÓPSKOM KONTINENTE V KONTEXTE PREMENY SVETOVÉHO SYSTÉMU MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV Z JEDNOPOLÁRNEHO NA MNOHOPOLÁRNY

ON SECURING A WORLD SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS ON THE EUROPEAN CONTINENT IN THE CONTEXT OF CONVERSION OF THE WORLD SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS FROM A UNIPOLAR TO THE MULTIPOLAR ONE


313-332: SORBY, Karol R. 

PALESTÍNSKE ODBOJOVÉ HNUTIE V LIBANONE A „KÁHIRSKÁ DOHODA 1969“

THE PALESTINIAN RESISTANCE MOVEMENT IN LEBANON AND “THE CAIRO AGREEMENT OF 1969”


333-346: HYÁNKOVÁ, Tereza

OD ALŽÍRSKÉHO OSVOBOZENECKÉHO HNUTÍ K MYŠLENCE KABYLSKÉ NEZÁVISLOSTI

FROM THE ALGERIAN LIBERATION MOVEMENT TO THE IDEA OF KABYLE INDEPENDENCE


347-364: HOCH, Tomáš - KOPEČEK, Vincenc - KAŠPAR, Jakub

GRUZIE MEZI EVROPSKOU UNIÍ A RUSKEM

GEORGIA BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND RUSSIA


365-381: KONČIKOVÁ, Veronika

RASTÚCA EKONOMICKÁ ZÁVISLOSŤ TAIWANU NA ČÍNE: DÔVOD NA STRACH?

TAIWAN’S GROWING ECONOMIC DEPENDENCE ON CHINA: A REASON TO FEAR?


382-398: BASKONUS DIREKCI, Tuba - GÖVDELI, Tuncer

VZŤAH MEDZI SPOTREBOU ELEKTRICKEJ ENERGIE A HOSPODÁRSKYM RASTOM V ŠTÁTOCH OECD: PANELOVÁ KOINTEGRAČNÁ ANALÝZA SO ZOHĽADNENÍM PRIEREZOVEJ ZÁVISLOSTI

THE RELATIONSHIP BETWEEN ELECTRICITY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH IN OECD COUNTRIES: PANEL COINTEGRATION ANALYSIS UNDER CROSS-SECTIONAL DEPENDENCE


399-402: BOROŠOVÁ, Lucia

INFORMÁCIA - MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 2015: AKTUÁLNE OTÁZKY SVETOVEJ EKONOMIKY A POLITIKY

INFORMATION - INTERNATIONAL RELATIONS 2015: ACTUAL ISSUES OF WORLD ECONOMY AND POLITICS