Loading page...

International Relations 2018: Current Issues of World Economy and Politics

Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava kindly invites You to the 19th International Scientific Conference titled "International Relations 2018: ...

Medzinárodné vzťahy 1/2014 - Journal of International Relations 1/2014

Year 2014, Volume XII., Issue 1, pages 1-106

 

Obsah/Contents

5-7: LIPKOVÁ, Ľudmila - GRANČAY, Martin

ÚVODNÍK: ČASOPIS MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY V ROKU 2013

EDITORIAL: THE JOURNAL IN 2013


8-25: URBANIAK, Boguslawa

O SOCIÁLNOM DIALÓGU A MOŽNOSTIACH PREDĹŽENIA PRACOVNÉHO ŽIVOTA V EURÓPE

TOPICS CONCERNING SOCIAL DIALOGUE AND THE EXTENSION OF WORKING LIFE IN EUROPE


26-52: ŠKVRNDA, František

O PÔSOBENÍ RUSKEJ FEDERÁCIE AKO SVETOVEJ VEĽMOCI PRI VYTVÁRANÍ MULTIPOLARITY V SÚČASNÝCH MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOCH

ACTIONS OF RUSSIAN FEDERATION AS A WORLD POWER IN CREATING MULTIPOLARITY IN CONTEMPORARY INTERNATIONAL RELATIONS


53-72: ERBENOVÁ, Monika

ČÍNSKA ROZVOJOVÁ POMOC V LATINSKOAMERICKOM REGIÓNE

CHINESE DEVELOPMENT ASSISTANCE IN THE REGION OF LATIN AMERICA


73-84: MAKIYAN, Seyed Nezamuddin - MORADI, Mahvash - LOTFI, Ezatollah

OVPLYVŇUJÚ VÝDAVKY NA ZDRAVOTNÍCTVO HOSPODÁRSKY RAST? DÔKAZY Z VYBRANÝCH ÁZIJSKÝCH KRAJÍN

DOES HEALTH CARE EXPENDITURE AFFECT ECONOMIC GROWTH? EVIDENCE FROM SELECTED ASIAN COUNTRIES


85-96: DRUTAROVSKÁ, Jana

POSTAVENIE ETIKY NA MEDZINÁRODNÝCH FINANČNÝCH TRHOCH

THE STATUS OF ETHICS IN THE INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS


97-100: VALKOVIČOVÁ, Veronika

RECENZIA - LAURA SHEPHERD: RODOVÁ POLITIKA, NÁSILIE A BEZPEČNOSŤ

BOOK REVIEW - LAURA SHEPHERD: GENDER, VIOLENCE AND SECURITY


101-102: GOMBÁR, Eduard

RECENZIA - KAROL R. SORBY: ARABSKÝ VÝCHOD (1918-1945)

BOOK REVIEW - KAROL R. SORBY: ARABIAN MIDDLE EAST (1918-1945)