Loading page...

International Relations 2018: Current Issues of World Economy and Politics

Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava kindly invites You to the 19th International Scientific Conference titled "International Relations 2018: ...

Medzinárodné vzťahy 4/2014 - Journal of International Relations 4/2014

Year 2014, Volume XII., Issue 4, pages 297-387

 

Obsah/Contents

301-317: SEJKORA, Jiří

DETERMINANTY VEĽKOSTI SPRACOVATEĽSKÉHO PRIEMYSLU V SUBSAHARSKEJ AFRIKE

DETERMINANTS OF MANUFACTURING SECTOR SIZE IN SUB-SAHARAN AFRICA


318-333: FARAZMAND, Hasan - MORADI, Mahvash 

DETERMINANTY PRIAMYCH ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ: AKÝ JE VÝZNAM DEMOKRACIE?

DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT: DOES DEMOCRACY MATTER?


334-355: RUSNÁK, Jaroslav - NÁMEŠNÝ, Lukáš

PRÍSPEVOK GEOGRAFOV K EKONOMIKE ROZVOJOVÝCH ŠTÁTOV

THE CONTRIBUTION OF GEOGRAPHERS TO THE ECONOMICS OF DEVELOPING COUNTRIES


356-373: ČECH, Ľubomír

DROGOVÝ PROBLÉM AFGANISTANU AKO OBMEDZUJÚCI FAKTOR JEHO EKONOMICKEJ OBNOVY

ILLEGAL DRUGS AND AFGHANISTAN‘S ECONOMIC RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT


374-376: NEUMANN, Pavel

RECENZIA - ZUZANA STUCHLÍKOVÁ: JAPONSKÁ EKONOMIKA VE 21. STOLETÍ – TRENDY A PROBLÉMY

BOOK REVIEW - ZUZANA STUCHLIKOVA: JAPANESE ECONOMY IN THE 21ST CENTURY – TRENDS AND ISSUES


377-379: PÁSZTOROVÁ, Janka

RECENZIA - EVA JANČÍKOVÁ: MEDZINÁRODNÉ OBCHODNÉ FINANCOVANIE

BOOK REVIEW - EVA JANCIKOVA: INTERNATIONAL TRADE FINANCE


380-383: GRANČAY, Martin

INFORMÁCIA - MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 2014: AKTUÁLNE OTÁZKY SVETOVEJ EKONOMIKY A POLITIKY

INFORMATION - INTERNATIONAL RELATIONS 2014: CURRENT ISSUES OF WORLD ECONOMY AND POLITICS