Loading page...

International Relations 2018: Current Issues of World Economy and Politics

Faculty of International Relations of the University of Economics in Bratislava kindly invites You to the 19th International Scientific Conference titled "International Relations 2018: ...

Medzinárodné vzťahy 4/2013 - Journal of International Relations 4/2013

Year 2013, Volume XI., Issue 4, pages 1-122

 

Obsah/Contents

5-15: PATONOV, Nikolay

DECENTRALIZÁCIA VEREJNÝCH VÝDAVKOV A HOSPODÁRSKY RAST: EMPIRICKÁ ŠTÚDIA NA PRÍKLADE EÚ

DECENTRALIZATION OF PUBLIC SPENDING AND ECONOMIC GROWTH: AN EMPIRICAL STUDY ON THE EU


16-33: SORBY, Karol R. 

VZNIK ZAJORDÁNSKA AKO VEDĽAJŠÍ PRODUKT BRITSKEJ POLITIKY NA BLÍZKOM VÝCHODE PO 1. SVETOVEJ VOJNE

CREATION OF TRANSJORDAN AS A BY-PRODUCT OF THE BRITISH POLICY IN THE MIDDLE EAST AFTER WW I


34-47: LIPKOVÁ, Ľudmila

BUDÚCNOSŤ OBCHODNÝCH VZŤAHOV MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A USA

THE FUTURE OF TRADE RELATIONS BETWEEN THE EU AND USA


48-68: VAŠKOVÁ, Miriama

PRÍJMOVÉ NEROVNOSTI AKO PRÍČINA SVETOVEJ FINANČNEJ A EKONOMICKEJ KRÍZY

INCOME INEQUALITY AS A DETERMINANT OF THE GLOBAL FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS


69-77: ŽÁKOVÁ, Zuzana

MEDZINÁRODNÁ AGENTÚRA PRE ATÓMOVÚ ENERGIU A IRÁNSKA KRÍZA

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY AND THE IRAN CRISIS


78-96: MAJEROVÁ, Jana

VYBRANÉ PRÁVNE ASPEKTY FRANCHISINGU V OBCHODNÝCH VZŤAHOCH

ON SELECTED LEGAL ISSUES OF FRANCHISING IN INTERNATIONAL RELATIONS


87-115: DRAKOVÁ, Silvia

VÝVOJ ZAHRANIČNÉHO OBCHODU ČÍNY V KONTEXTE JEJ POSTAVENIA VO SVETOVOM OBCHODE

DEVELOPMENT OF CHINA’S FOREIGN TRADE IN THE CONTEXT OF CHINA’S POSITION IN THE WORLD TRADE


116-117: STRELKOVÁ, Katarína

VLADIMÍR POĽAKOV: SPOMIENKY DIPLOMATA UŽ NEEXISTUJÚCEHO ŠTÁTU (RECENZIA)

VLADIMIR POLYAKOV: MEMOIRS OF A SOVIET DIPLOMAT (BOOK REVIEW)


118-120: GRANČAY, Martin

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 2013: AKTUÁLNE OTÁZKY SVETOVEJ EKONOMIKY A POLITIKY (INFORMÁCIA)

INTERNATIONAL RELATIONS 2013: CURRENT ISSUES OF WORLD ECONOMY AND POLITICS (CONFERENCE)