Loading page...

Mgr. Eva Vlková

referentka pre vedu a výskum

Fakulta medzinárodných vzťahov

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/b

852 35 Bratislava 5

tel: +421 2 6729 5456

č. dverí: E4.06

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.