Vedecké monografie, učebnice, skriptá vydané autormi FMV v roku 2019

OBADI, Saleh Mothana - BROCKOVÁ, Ingrid - BRZICA, Daneš - DOVÁĽOVÁ, Gabriela - DZIURA, Boris - HOŠOFF, Boris - KORČEK, Matej - ONDROVIČ, Adrián - SIPKO, Juraj - SIVÁK, Rudolf - STANĚK, Peter - VAŠKOVÁ, Vanda - VOKOUN, Jaroslav. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny. Recenzenti: Vladimír Gonda, Ľudmila Lipková. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, 2019. 346 s. [18,50 AH]. VEGA 2/0007/19, VEGA 2/0167/19, VEGA 2/0002/19, VEGA 2/0182/17, VEGA 1/0946/17, APVV-15-0666. ISBN 978-80-7144-305-6.

ČIČKOVÁ, Zuzana - FIGUROVÁ, Dana - GOGA, Marián - KUCHARČÍK, Rudolf - SEQUEIRA LOPEZ, Allan Jose - PEKÁR, Juraj - STREŠŇÁKOVÁ, Anna - ZAGIBA, Matej. Vybrané aplikácie teórie hier. Recenzovali: Ivan Brezina, Martin Dlouhý. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2019. 182 s. [9,21 AH]. VEGA 1/0351/17. ISBN 978-80-89962-46-4.

KOŚCIELNIAK, Helene - JANČÍKOVÁ, Eva - BRENDZEL-SKOWERA, Katarzyna. Hybridization of the Organization´s Activities: A Case Study of Trends in Development for Network Business Models. In Hybridization in Network Management. - New York : Nova Science Publishers, 2019. ISBN 978-1-53614-407-9, pp. 137-148.

GODA, Samuel. The OSCE and Reconciliation: between Theory and Practise. In The Former Soviet Union and East Central Europe between Conflict and Reconciliation. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. ISBN 978-3-666-56033-0. ISSN 2197-0947, s. 23-36.

ANDHOV, Alexandra - BROCKOVÁ, Katarína - ŠIMALOVÁ, Katarína. Slovakia. In Investment Arbitration in Central and Eastern Europe : Law and Practise. - Cheltenham; Northampton : Edward Elgar Publishing, 2019. ISBN 978-1-78811-516-2; 978-1-78811-517-9 (eBook, pp. 438-507 [5,3 AH].

DOLOMANJI, Zaharii - GAGAUZ, Ecaterina - GODA, Samuel. Platforma de politici de tineret : Anuarul despre activitatea desfăşurată a platformei, care include, de asemenea, o serie de recomandări pentru muncă cu tinerii din Găgăuzia. Recenzenti: Dumitru Furtuna, Claudia Tot. 1.ediţia. Comrat : Asociaţia Obştească Tinerii Găgăuziei, 2019. [52 s.] [3,5 AH]. ISBN 978-9975-3246-8-7.

Najvýznamnejšie vedecké články vydané v impaktovaných časopisoch autormi FMV v roku 2019

MACKUĽAK, Tomáš - BRANDEBUROVÁ, Paula - GRENČÍKOVÁ, Anna - BODÍK, Igor - VOJS STAŇOVÁ, Andrea - GOLOVKO, Oksana - KOBA, Olga - MACKUĽAKOVÁ, Markéta - ŠPALKOVÁ, Viera - GÁL, Miroslav - GRABIC, Roman. Music Festivals and Drugs: Wastewater Analysis. - registrovaný: Web of Science, registrovaný: Scopus. In Science of The Total Environment. - Amsterdam : Elsevier Science B.V. ISSN 0048-9697, 2019, vol. 659, pp. 326-334.

KALAŠ, Andrej - ŠKVRNDA, František. Označil Aristotelés sókratovské dialógy za fiktívny literárny žáner? - registrovaný: Web of Science. In Filosofický časopis. - Praha : Filosofický ústav Akademie věd České republiky. ISSN 0015-1831, 2019, vol. 67, no. 5, pp. 787-796. VEGA 1/0864/18.

ŠKVRNDA, František. Sokrates a Télauges – Aischinova sokratika medzi platonizmom a kynizmom. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2019. ISSN 0046-385X, 2019, roč. 74, č. 1, s. 40-51.

DUDÁŠ, Tomáš - GRANČAY, Martin. Regional Structure of Foreign Direct Investment in Slovakia – a District-level Gravity-type Model 2009 – 2016. - registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 8, s. 811-836.

KARAS, Martin. ISDS Regimes and Democratic Practice: Creating Conflict of Interests between Governments, Investors and Local Populations. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Croatian International Relations Review. - Zagreb : IRMO. ISSN 1331-1182, 2019, vol. 25, no. 84, pp. 36-52.

KLENKA, Michal. Major Incidents That Shaped Aviation Security. - registrovaný: Web of Science. In Journal of Transportation Security. - New York : Springer-Verlag. ISSN 1938-7741, 2019, vol. 12, no. 1-2, pp. 39-56.

BACULÁKOVÁ, Kristína. Solutions for a Smart Urban Environment Air Quality, Transport and Energy Systems: Knowledge from Helsinki and Lessons to be Learned for Bratislava. - registrovaný: Scopus. In Geopolitics of energy. - Calgary : Canadian Energy Research Institute. ISSN 0273-1371, 2019, vol. 41, no. 2, pp. 8-15. EDGE 692413.

STEPANOVA, Diana I. - GARNOV, A.P. - BRYKIN, A.V. - JANČÍKOVÁ, Eva. Irrational Behaviour of Youth When Taking Financial Decisions. - registrovaný: Scopus. In International Journal of Economics & Business Administration. - Piraeus : International Strategic Management Association (ISMA). ISSN 2241-4754, 2019, vol. 7, no.1, pp. 378-387.

KOCHAJDOVÁ, Monika. Western Sanctions: the Impact on Russia´s Oil and Gas Sector. - registrovaný: Scopus. In Geopolitics of energy. - Calgary : Canadian Energy Research Institute. ISSN 0273-1371, 2019, vol. 41, no. 4, pp. 2-12.

BACULÁKOVÁ, Kristína. Smart Buildings: A Case Study in Slovakia. - registrovaný: Scopus. In Geopolitics of energy. - Calgary : Canadian Energy Research Institute. ISSN 0273-1371, 2019, vol. 41, no. 6-7, pp. 2-9. VEGA 1/0864/18.

CIBUĽA, Adam. Development of the Energy Sector in China and the 2030 Agenda: Towards a Sustainable Future. - Registrovaný: Scopus. In Geopolitics of energy. - Calgary : Canadian Energy Research Institute. ISSN 0273-1371, 2019, vol. 41, no. 9, pp. 1-7.

HARAKAĽOVÁ, Dorota. Kontinentálny šelf: vedecká skutočnosť verzus právna fikcia. - registrovaný: Scopus, registrovaný: Web of Science. In Geografie. - Praha : Česká geografická společnost. ISSN 1212-0014, 2019, vol. 124, no. 4, pp. 455-478 online.

KALAŠ, Andrej - ŠKVRNDA, František. Socrates on Deception, Thievery and Violence: Towards Situational Ethics? - Registrovaný: Scopus. In Graeco-Latina Brunensia. - Brno : Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. ISSN 2336-4424, 2019, vol. 24, no. 2, pp. 67-77 online. VEGA 1/0864/18.

KARAS, Martin. Trends in Investment Treaty Making. - Registrovaný: Scopus. In The Central European Journal of International and Security Studies. - Prague : Metropolitan University Prague Press. ISSN 1805-482X, 2019, vol. 13, no. 3, pp. 49-63.

ČECH, Ľubomír. Možnosti a limity islamu v politickom živote v postsovietskej strednej Ázie. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019. ISSN 1335-2741, 2019, roč. 22, č. 1, s. 159-177. Registrovaný: Web of Science.

VOVK, Marta - DZIURA, Boris - GREŠŠ, Martin. Environmental Policy of the EU: Insights for Further Development. - Registrovaný: Scopus. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019. ISSN 0016-7193, 2019, roč. 71, č. 1, s. 15-38. EDGE 692413.

FUTÓ, Gilbert. Teórie pôvodného významu štvrtého dodatku ústavy Spojených štátov amerických. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2019. ISSN 1335-2741, 2019, roč. 22, č. 1, s. 229-249. Registrovaný: Web of Science.

GODA, Natália - ČIEFOVÁ, Michaela. Cultural Diplomacy of Selected Countries in a Comparative Perspective. - registrovaný: Scopus, registrovaný: WoS. In Folia Geographica : International Scientific Journal. - Prešov : University of Prešov. ISSN 2454-1001, 2019, vol. 61, no. 2, pp. 172-189 online.

Zoznam všetkých publikácií autorov FMV za rok 2019

publikačná_činnosť_fmv_2019.pdf