Vedecké monografie, učebnice, skriptá vydané autormi FMV v roku 2018

KUNYCHKA, Mykhaylo. Hospodárska diplomacia : efektivita hospodárskej diplomacie Ukrajiny. Recenzenti: Alexandru Burian, Lidiia Karpenko, Milan Kurucz. Odessa : Oripa Napa, 2018. 168 s. [9 AH]. ISBN 978-966-394-094-6.

CHUGURYAN, Simona. The Establishment of Modern Political Systems of Northern Europe. Reviewers: Alexandru Burian, Lidiia Karpenko, Gabriela Petrová. Odessa : Oripa Napa, 2018. [99 s.] [5,03 AH]. ISBN 978-966-394-092-2.

DIR, I. Ju. - PALINČAK, M. M. - CEDER, R. I. - NESZMÉRY, Štefan - BROCKOVÁ, Katarína. Systema zachystu prav ljudyny v Ukrajini u ramkach Rady Evropy : monografija. Recenzenti:  D. M. Belov, V. M. Bedik. Užgorod : Poligrafcentr LIRA, 2018. 370 s. [22,30 AH]. ISBN 978-617-596-276-3.

HRIVÍK, Pavol - KUCHARČÍK, Rudolf - KLIMAČEK, Richard. Slovakia's Road into the European Union and the Slovak Presidency in the Council : Facts, Events and Connections on Accession of the Slovak Republic to the EU, Presidency Forms in the Union and on Slovakia's  Presidency in the Council of Ministers. Reviewers: Alexandru Burian, Jaroslav Chovanec, Lidiia Karpenko. 1st Edition. Odessa : Oripa Napa, 2018. [152 s.] [8,08 AH]. ISBN 978-966-394-102-8.

SORBY, Karol R. Arabský východ po druhej svetovej vojne. II. diel (1959-1970). Recenzenti: Eduard Gombár, Jan Wanner. 1. vydanie. Bratislava : Slovak Academic Press : Ústav orientalistiky Slovenskej akadémie vied, 2018. [842 s.] [68,26 AH]. VEGA 2/0028/18. ISBN 978-80-89607-65-5.

ZUBRO, Tetyana. Actual Trends in Education in the European Union. In Modern Management: Logistics and Education : Monograph. - Opole : Wyższa szkoła zarządzania i administracji w Opolu, 2018. ISBN 978-83-946765-0-6, s. 91-106 [1 AH] online.

ŠKVRNDA, František. O vybraných historicko-sociologických aspektoch a súvislostiach Októbrovej revolúcie v Rusku 1917 v kontexte zmeny civilizačnej paradigmy. In Október 1917 a súčasnosť : majú dejiny cestovný poriadok? Historické trajektórie a predpovede. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. ISBN 978-80-224-1688-7, s. 11-31 [1,5 AH]. VEGA 2/0072/15.

ŠKVRNDA, František. Sociologicko-politologické aspekty Októbrovej revolúcie 1917 v Rusku a jej dôsledky na vývoj medzinárodných vzťahov. In Október 1917 a súčasnosť : majú dejiny cestovný poriadok? Historické trajektórie a predpovede. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. ISBN 978-80-224-1688-7, s. 32-53 [1,6 AH]. VEGA 2/0072/15.

MRÁZ, Stanislav - BROCKOVÁ, Katarína. Medzinárodné právo verejné : (všeobecná časť). Recenzenti: Jozef Králik, Vladlena Lisenko, Ján Reken. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 247 s. [17,34 AH]. ISBN 978-80-225-4599-0.

ZÁGORŠEKOVÁ, Marta - DUDÁŠOVÁ, Marianna - KURUCZ, Milan - ATTILA, Fábián. Menšiny, marginalizované skupiny a politiky rovnosti vo vyšehradskom regióne. Recenzenti: Erich Mistrík, Viera Gažová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [210 s.] [14,30 AH]. VUSG ID 61450021. ISBN 978-80-225-4600-3.

ČECH, Ľubomír. Islam v premenách času : základné otázky islamskej ortodoxie a ortopraxe. Recenzenti: Dalibor Vlček, Rudolf Kucharčík. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 166 s. [10,71 AH]. ISBN 978-80-225-4559-4.

Najvýznamnejšie vedecké články vydané v impaktovaných časopisoch autormi FMV v roku 2018

KALAŠ, Andrej - ŠKVRNDA, František. Od Zoroastra k Sókratovi: vzťah antickej filozofie a mágie v 5. a 4. storočí pred Kr. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018. ISSN 0046-385X, 2018, roč. 73, č. 2, s. 85-96.

KALAŠ, Andrej - ŠKVRNDA, František. Od Zoroastra k Sokratovi: Vzťah antickej filozofie a mágie v 5. a 4.storočí pred Kristom II. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018. ISSN 0046-385X, 2018, roč. 73, č. 3, s. 212-223.

LIPKOVÁ, Ľudmila - HOVORKOVÁ, Katarína. Economic Situation in Norway after the Outbreak of the Global Financial and Oil Crises in the Context of EU Integration Trends. - Registrovaný: Scopus. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2018. ISSN 1728-6239, 2018, vol. 169, no. 1-2, pp. 12-14 online.

BACULÁKOVÁ, Kristína. Cluster Analysis of Creative Industries in the Regions and Districts of Slovakia. - Registrovaný: Scopus. In Theoretical an Empirical Researches in Urban Management. - Bucharest : Academy of Economic Studies Bucharest. ISSN 2065- 3921, 2018, vol. 13, no. 3, pp. 74-89 online.

BACULÁKOVÁ, Kristína - HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Allocation of Financial Resources from EARDF in the Context of Typology of Slovak Regions. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Environmental Management and Tourism. - Craiova : ASERS Publishing. ISSN 2068-7729, 2018, vol. 9, no. 3, pp. 501-509.

ONDRIAŠ, Juraj. Issues Facing China’s Soft Power in the 16+1 Platform. - Registrovaný: Scopus. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2018. ISSN 1728-6239, 2018, vol. 172, no. 7-8, pp. 22-27 online.

KURUCZ, Milan. Economic and Political Factors Affecting Attitudes of Slovakia and Hungary Towards the Future of the EU. - Registrovaný: Scopus. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2018. ISSN 1728-6239, 2018, vol. 172, no. 7-8, pp. 28-31 online.

PUŠKÁROVÁ, Paula - DANCÁKOVÁ, Ivana. Malthus Is Still Breathing: Environmental Concerns and Attitudes Towards Immigration in Europe. - Registrovaný: Scopus. In Mondes en développement. - Liége : Cairn.info. ISSN 1782-1444, 2018, vol. 46, no. 4, pp. 65-81 online. H2020 692413, VEGA 1/0654/16.

DUDÁŠ, Tomáš - CIBUĽA, Adam. The Changing Methodology of the Global Competitiveness Index and Its Impact on Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 2, pp. 50-53 online.

GODA, Samuel - BÁŇAIOVÁ, Klaudia. Európska bezpečnosť z pohľadu OBSE. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. ISSN 1335-2741, 2018, roč. 21, č. 1, s. 176-192.

Zoznam všetkých publikácií autorov FMV za rok 2018

publikačná_činnosť_fmv_2018.pdf