Grančay, M. - Dudáš, T. - Grešš, M. 2014. Teórie medzinárodných hospodárskych vzťahov - vybrané teórieBratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2014. ISBN 978-80-225-3921-0.

Čech, Ľ. 2014. Nemecká spolková republika a jej zahraničná politika v rokoch prvej a druhej vlády "malej koalície" (1969 – 1974)Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2014. ISBN 978-80-225-3841-1.

 

Najvýznamnejšie vedecké články vydané v impaktovaných časopisoch autormi FMV v roku 2014

Grančay, M. 2014. Airline Facebook pages – a content analysis. In European Transport Research Review, 6, 3, s. 213-223.

Grančay, M. - Szikorová, N. 2014. Liberalism in Foreign Trade versus Liberalism in Air Transportation - Is there a Link? In Panoeconomicus, 61, 6, s. 709-721.

Szikorová, N, - Grančay, M. 2014. Determinanty čínskych priamych investícií v Afrike In Ekonomický časopis, 62, 3, s. 307-325.

Zágoršeková, M. 2014. Dialóg kultúr – príznak postmoderny? In Filozofia, 69, 4, s. 355-365.

 

Učebnica a testy TMHV

Doplnkové materiály k učebnici Teórie medzinárodných hospodárskych vzťahov - vybrané teórie

Schválené pedagogickou a edičnou komisiou Ekonomickej univerzity v Bratislave v edičnom programe na rok 2014 ako učebnica. Publikácia bola vydaná s podporou grantu KEGA 009EU-4/2013 Vypracovanie komplexných učebných materiálov k predmetu teórie medzinárodných hospodárskych vzťahov orientovaných na ich aplikáciu v súčasnej svetovej ekonomike, riešenom na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v rokoch 2013 a 2014 a je jej plánovaným výstupom.

2014 Grancay Obsah
2014 Grancay Testy
 
 
 

Zoznam všetkých publikácií autorov FMV za rok 2014

Publikácie 2014