Vedecké monografie, učebnice, skriptá vydané autormi FMV v roku 2015

GODA, Samuel. Slovakia: (Re)Discovering of the international crisis management [elektronický zdroj]. Bratislava: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, 2015. online. ISBN 978-80-89645-03-9.

GRANČAY, Martin - GRANČAY, Nóra - DUDÁŠ, Tomáš. What you export matters: does it really? - Registrovaný: SCOPUS. In Contemporary economics [elektronický zdroj]. - Warszawa : Wyzsza szkola finansow i zarzadzania w Warszawie, 2015. ISSN 2084-0845, 2015, vol. 9, no. 2, pp. 233-244 online.

Najvýznamnejšie vedecké články vydané v impaktovaných časopisoch autormi FMV v roku 2015

ČECH, Ľubomír. West Germany`s eastern policy and new dimensions of its foreign policy development from 1969 to 1974. - Registrovaný: Scopus. In Novyj istoričeskij vestnik. - Moskva: Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet, 2015. ISSN 2072-9286, 2015, no. 3, s. 127-144.

GRANČAY, Martin - GRANČAY, Nóra - DRUTAROVSKÁ, Jana - MURA, Ladislav. Gravitačný model zahraničného obchodu českej a slovenskej republiky 1995–2012: ako sa zmenili determinanty obchodu? In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha: Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0032-3233, 2015, roč. 63, č. 6, s. 759-777. 

 MATTOŠ, Boris - KYŠKA, Roland. Public diplomacy in digital age: new perspectives in the dynamics of change in international relations. In Selected topics in change management [elektronický zdroj]. - Novo Mesto : Faculty of Organization Studies, 2015. ISBN 978-961-6974-01-1, p. 78-91. Dostupné na: <http://www.fos.unm.si/media/pdf/Monografije/Selected_topics_on_change_management.pdf>.

RANETA, Leonid - KUNYCHKA, Mykhaylo. Pomáhá diplomacie mezinárodnímu obchodu? Případ Ukrajiny. - Registrovaný: Scopus. In Mezinárodní vztahy. - Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2015. ISSN 0323-1844, 2015, roč. 50, č. 1, s. 5-25.

 

Zoznam všetkých publikácií autorov FMV za rok 2015