Brocková, K. - Pyteľová, K. 2013. Právo v medzinárodných ekonomických vzťahoch : všeobecná časť. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2013. 138 s. ISBN 978-80-225-3680-6.

Grančay, M. 2013. Klasickí ekonómovia a genéza vývoja princípu komparatívnych výhodBratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2013. ISBN 978-80-225-3653-0.

Lipková, Ľ. a kol. 2013. Svetová ekonomika - juhovýchodná Ázia IBratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2013. ISBN 978-80-225-3630-1.

 

Najvýznamnejšie vedecké články vydané v impaktovaných časopisoch autormi FMV v roku 2013

Grančay, M. - Szikorová, N. 2013. History of the principle of comparative advantage revisited: what makes a satisfactory definition? In History of Economic Ideas, 21, 3, s. 43-68.

Gabrielová, P. 2013. Vývoj zahraničného obchodu západného Balkánu vo svetle pokračujúcej ekonomickej integrácie regiónu. In Ekonomický časopis, 61, 7, s. 722-736.

Grančay, M. 2013. North Atlantic civil aviation: liberalization vs. crisis - a regression analysis. In Ekonomska istraživanja, 26, 4, s. 105-116.

2013. Fiscal (non)integration in the European monetary union and its impacts. In Actual problems of economics, 14, 5, s. 352-363.

Lipková, Ľ. 2013. Krizis v južnoj periferii Jevrozony - primer Kipra. In Actual problems of economics, 14, 12, s. 419-428.

Škvrnda, F. 2013. Issues of military sociology development in Slovakia. In Sociologičeskie issledovanija, 2013, 4, s.136-142.

Škvrnda, F. 2013. O bezpečnosti vo svetle vytvárajúcej sa kritickej teórie globálnej spoločnosti. In Filosofický časopis, 2013, 6.

 

Zoznam všetkých publikácií autorov FMV za rok 2013

Publikácie 2013