Rusiňák, P. a kol. 2012. Diplomacia - úvod do štúdia. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2012. ISBN 978-80-225-3480-2.

Grančay, M. - Szikorová, N. 2012. Medzinárodné hospodárske vzťahy - teórie, príklady, grafy. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2012. ISBN 978-80-225-3497-0.

Škvrnda, F. 2012. Teória svetovej politiky. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2012. ISBN 978-80-225-3418-5.

Martyniv, H. 2012. Medzinárodné právo obchodné pre ekonómov. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2012. ISBN 978-80-225-2969-3.

Raneta, L. 2012. Ekonomika štátov SNŠ. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2012. ISBN 978-80-225-3434-5.ň

Grančay, M. - Szikorová, N. 2012. Integrácia západného Balkánu a Turecka do Európskej únie - kniha 2: individuálny aspekt. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2012. ISBN 978-80-225-3374-4.

Fodorová, V. - Grančay, M. - Szikorová, N. 2012. Integrácia západného Balkánu a Turecka do Európskej únie - kniha 1: komplexný pohľad. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2012. ISBN 978-80-225-3383-6.

Lysák, L. - Grešš, M. - Ščepán, M. 2012. Medzinárodné organizácie. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2012. ISBN 978–80–225–3392–8.

 

Najvýznamnejšie vedecké články vydané autormi FMV v roku 2012

Grančay, M. - Szikorová, N. 2012. David Ricardo, Robert Torrens a autorstvo princípu komparatívnyc výhod. In Politická ekonomie, 60, 3, s. 380-394.

Sorby, K. 2012. Egypt v siločiarach veľmocenskej politiky v polovici 60. rokov 20. storočia. In Historický časopis, 60, 1, s. 77-98.

Grančay, M. 2012. Liberalizácia severoatlantickej leteckej dopravy a hospodárska kríza - regresná analýza. In Ekonomický časopis, 60, 4, s. 406-419.

Liďák, J. 2012. Democratic Europe and immigrants. In Sociosfera, 2012, 2, s. 85-91.

Martyniv, H. 2012. Jevropejskaja kompanija: sozdanije i kratkaja charakteristika. In Vestnik RGGU, 2012, 3, s. 184-192.

Puškárová, P. 2012. Dlhová a sociálna kríza vo vybraných krajinách južnej Európy. In Auspicia, 9, 1, s. 38-43.

Grančay, M. 2012. The origins of the principle of comparative advantage and the role of agriculture. In Actual problems of economics, 10, 136, s. 380-389.

Hurná, L. 2012. Asylum legal framework and policy of the Slovak Republic. In Jurisprudencija Mokslo Darbai = Jurisprudence Research Peapers, 2012, 19, s. 1383-1405.

Billý, Ľ. 2012. Immigration issues in Slovak politics. In Contemporary European studies, 7, 1, s. 53-64.

Draková, S. 2012. The quantification of the power potential of the BRICS countries in the global context.

In Studies in business and economics, 7, 3, s. 41-57.

Szikorová, N. 2012. Development of the chinese-slovak economic relations. In Journal of US-China public administration, 9, 12, s. 1368-1376.

 

Zoznam všetkých publikácií autorov FMV za rok 2012

Publikácie 2012