Hurná, L. 2011. Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únii. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2011. ISBN 978-80-225-3364-5.

Ščepán, M. 2011. Svetová obchodná organizácia. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2011. ISBN 978-80-225-3332-4.

Balhar, V. 2011. Dejiny svetového hospodárstva. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2011. ISBN 978-80-225-3267-9.

Grančay, M. - Szikorová, N. 2011. Nová metodika tvorby písomných prác. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2011. ISBN 978-80-225-3168-9.

Čech, Ľ. 2011. Regionálne aspekty a súvislosti medzinárodnopolitického vývoja Afganistanu. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2011. ISBN 978-80-225-3281-5.

Rusiňák, P. jr. 2011. Modelová konferencia - praktický negociačný manuál. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2011. ISBN 978-80-225-3261-7.

Mattoš, M. 2010. Diplomatický protokol Slovenskej republiky (vybrané aspekty). Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2010. ISBN 978-80-225-3145-0.

Zágoršeková, M. 2011. Medzikultúrne vzťahy. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2011. ISBN 978-80-225-3176-4.

 

Najvýznamnejšie vedecké články vydané autormi FMV v roku 2011

Lipková, B. 2011. Ekonomické slobody v Európskej únii po vytvorení jednotného trhu. In Ekonomický časopis, 59, 5, s. 506-527.

Reťkovský, P. 2011. Určujúce faktory, priebeh a kultúrne dopady migrácie v Kolumbii. In Auspicia, 8, 1, s. 109-117.

 

Zoznam všetkých publikácií autorov FMV za rok 2011

Publikácie 2011