Fakulta medzinárodných vzťahov kontinuálne pripravuje skriptá a učebnice pre študentov Ekonomickej univerzity, ako aj pre širokú verejnosť. Cieľom tejto stránky je poskytnúť prehľad o najnovších publikáciách zamestnancov FMV.

Učebnice a skriptá je možné zakúpiť v skriptárni EUBA.

Po kliknutí na názov publikácie sa otvorí obsah.

 

 

Zoznam všetkých publikácií autorov FMV do roku 2010 (vrátane)

Publikácie do roku 2010 (vrátane)