Študenti majú možnosť podieľať sa na medzinárodných projektoch v zahraničí, kde môžu:
 
  • Zažiť inú kultúru, pochopiť odlišnosti a budovať porozumenie
  • Zlepšiť cudzie jazyky ich aktívnym využívaním
  • Získať medzinárodnú sieť kontaktov na mladých aktívnych ľudí
  • Získané skúsenosti si zobrať naspäť na Slovensko a aplikovať ich tu do praxe

Prezentácia projektov

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.