Loading page...

 

     Žiadosti o priznanie sociálneho štipendia v akademickom roku 2017/2018 prijíma referát vedy, výskumu a sociálnych záležitostí FMV (Mgr. Vlková, č. dv. E4.06) až po zápise študenta na štúdium. 

 

Motivačné, prospechové a mimoriadne štipendiá EUBA

Sociálne štipendiá - Mgr. Vlková

Základné informácie o priznávaní soc. štipendií v ak. roku 2017/2018

Informácie o podávaní žiadostí o sociálne štipendium

Študentský pôžičkový fond

 

Upozornenie:

V dňoch 27. 10. - 3. 11. 2017 budem čerpať dovolenku.

Mgr. Vlková 

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?