Všetky informácie a opatrenia EU v Bratislave k aktuálnej situácii v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19.

All the information and measures of the UE in Bratislava to current situation of spread of the new coronavirus COVID-19. 

 

Najnovšie opatrenia z 29.9.2020

Kontaktné osoby pre študentov na jednotlivých fakultách

Contact persons at student dormitories

Information for all students coming from abroad

Informácia pre študentov prichádzajúcich zo zahraničia

Najnovšie opatrenia z 29.9.2020

Opatrenie rektora číslo 11/2020

Updated EU rector's measures in Bratislava No. 11 on the current situation - 20 August 2020

Príkaz rektora č. 6/2020

Rector's Order No 6/2020 - Anti-epidemic measures

Podrobné informácie a spôsob rezervácie Účelového zariadenia Gabčíkovo – STU v Bratislave (ďalej len ÚZ Gabčíkovo) pre účely domácej izolácie študentov prichádzajúcich z rizikových krajín 

Detailed information and reservation methods of the specialized facility Gabčíkovo - STU in Bratislava (hereinafter only specialized facility Gabčíkovo)

 

Príloha č. 1 (Zamestnanec) - Dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia

Príloha č. 2 (Študent) - Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia

SELF-DECLARATION FORM - students coming from abroad on travel and health status 

 

Ďalšie informácie na stránke univerzity: https://euba.sk/koronavirus