Loading page...

Študijný plán študentov doktorandského štúdia Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave sa riadi nasledovnými dokumentami:

Štúdium na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity zabezpečuje na 3. stupni odborová komisia FMV EUBA pre študijný odbor doktorandského štúdia 3.3.17 medzinárodné ekonomické vzťahy.

V akadamickom roku 2011/2012 sú na Fakulte medzinárodných vzťahov EUBA činní nasledujúci školitelia. /* AKTUALIZÁCIA */

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?