Loading page...

Scientific journal of international political, economic, cultural and legal relations published by Faculty of International Relations at the University of Economics in Bratislava

Journal is registrated in Ministry of Culture of the Slovak republic, registration number EV 4785/13. Journal is covered by ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, EconPapers, RePEc a EconBiz.

ISSN 1336 - 1562 (printed)

ISSN 1339 - 2751 (online)

Journal of International Relations 2/2019

Year 2019, Volume XVII., Issue 2, pages 86-160

Contents

86-107: Lukáš Forýtek

KDO PODPORUJE ERDOGANA? SOCIO-EKONOMICKÁ DIMENZE VOLEBNÍ PODPORY AKP

WHO SUPPORTS ERDOGAN? SOCIO-ECONOMIC DIMENSION OF ELECTORAL SUPPORT OF AKP

108-125: Lukáš Krupka

BRAZÍLIE A STÁTNÍ KAPITALISMUS

BRAZIL AND STATE CAPITALISM

126-145: Radoslav Ivančík

MANAŽMENT EURÓPSKEJ BEZPEČNOSTI A OBRANY: KOMPARATÍVNA ANALÝZA KLAUZÚL O VZÁJOMNEJ OBRANE V LISABONSKEJ ZMLUVE A O KOLEKTÍVNEJ OBRANE 
VO WASHINGTONSKEJ ZMLUVE

EUROPEAN SECURITY AND DEFENSE MANAGEMENT: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MUTUAL DEFENSE CLAUSE IN THE TREATY OF LISBON AND COLLECTIVE DEFENSE 
IN THE WASHINGTON TREATY

146-157: Stanislav Mráz

NIEKTORÉ PROBLÉMY MIGRAČNEJ POLITIKY V EURÓPSKEJ ÚNII

SPECIFIC ISSUES CONCERNING THE EUROPEAN UNION’S MIGRATION POLICY

158-160: Eduard Gombár

KAROL, R. SORBY: ARABSKÝ VÝCHOD PO DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE, 1945–1970. II. DIEL (1959–1970)

KAROL, R. SORBY : ARAB EAST AFTER THE WORLD WAR II, 1945–1970. VOLUME II. (1959–1970)

Issues for download

Year 2019 1/2019 2/2019    
Year 2018 1/2018 2/2018 3/2018
4/2018
Year 2017 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017
Year 2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 
Year 2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015
Year 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014
Year 2013 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
Year 2012 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012
Year 2011 1/2011 2/2011  
Year 2010 1/2010 2/2010
Year 2009 1/2009 2/2009
Year 2008 1/2008 2/2008
Year 2007 1/2007 2/2007
Year 2006 1/2006 2/2006
Year 2005 1/2005 2/2005
Year 2004 1/2004 2/2004
Year 2003 1/2003 2/2003