Scientific journal of international political, economic, cultural and legal relations published by Faculty of International Relations at the University of Economics in Bratislava

Journal is registrated in Ministry of Culture of the Slovak republic, registration number EV 4785/13. Journal is covered by ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, EconPapers, RePEc a EconBiz.

ISSN 1336 - 1562 (printed)

ISSN 1339 - 2751 (online)

 

 

Slovak Journal of International Relations 2/2021

Year 2021, Volume XIX., Issue 2, pages 115-213

Contents

 

119-137: Radoslav Ivančík

BEZPEČNOSŤ A OBRANA EURÓPSKEJ ÚNIE Z POHĽADU NAPĹŇANIA POLITICKO-VOJENSKÝCH AMBÍCIÍ

THE EUROPEAN UNION SECURITY AND DEFENSE IN TERMS OF FULFILLING POLITICAL-MILITARY AMBITIONS


138-156: Tatiana Vaššová

VOJENSKÁ ANGAŽOVANOSŤ MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ V BOSNE A HERCEGOVINE

MILITARY INVOLVEMENT OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA


157-173: Adam Cibuľa

ANALÝZA PRIAMYCH ZAHRANIČNÝCH INVESTÍCIÍ ČÍNY V EURÓPE V RÁMCI PLATFORMY 17 + 1

ANALYSIS OF CHINA’S FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN EUROPE UNDER THE 17+1 PLATFORM


174-191: Lidiia Karpenko, Mykola Izha

REGULAČNÝ MECHANIZMUS INVESTIČNÉHO ROZVOJA REGIÓNU: UKAZOVATELE A STRATEGICKÉ IMPERATÍVY

REGULATORY MECHANISM OF INVESTMENT DEVELOPMENT OF THE REGION: INDICATORS AND STRATEGIC IMPERATIVES


192-209: Desiree Llaguno Cerezo, Elizabeth Valdés-Miranda Fernández

TRANSPARENTNOSŤ V MEDZINÁRODNOM OBCHODE: KĽÚČOVÁ ZÁSADA PRE RODOVÚ ROVNOSŤ

TRANSPARENCY IN INTERNATIONAL TRADE: A KEY PRINCIPLE FOR GENDER EQUALITY

 

Issues for download

Rok 2021 1/2021 2/2020    
Year 2020 1/2020 2/2020 3/2020 4/2020
Year 2019 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019
Year 2018 1/2018 2/2018 3/2018
4/2018
Year 2017 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017
Year 2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016
Year 2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015
Year 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014
Year 2013 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
Year 2012 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012
Year 2011 1/2011 2/2011  
Year 2010 1/2010 2/2010
Year 2009 1/2009 2/2009
Year 2008 1/2008 2/2008
Year 2007 1/2007 2/2007
Year 2006 1/2006 2/2006
Year 2005 1/2005 2/2005
Year 2004 1/2004 2/2004
Year 2003 1/2003 2/2003