Scientific journal of international political, economic, cultural and legal relations published by Faculty of International Relations at the University of Economics in Bratislava

Journal is registrated in Ministry of Culture of the Slovak republic, registration number EV 4785/13. Journal is covered by ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, EconPapers, RePEc a EconBiz.

ISSN 1336 - 1562 (printed)

ISSN 1339 - 2751 (online)

 

Slovak Journal of International Relations 3/2020

Year 2020, Volume XVIII., Issue 3, pages 204-313

Obsah/Contents

 

208-240: Wei-Bin Zhang

MODELOVANIE GLOBÁLNEHO ROZVOJA A DYNAMIKY OBYVATEĽSTVA SO VZDELÁVANÍM

MODELING GLOBAL DEVELOPMENT AND POPULATION DYNAMICS WITH EDUCATION


241-262: Lujza Chrvalová

ANALÝZA ZBROJÁRSKEHO PRIEMYSLU A OBCHODU S KONVENČNÝMI ZBRAŇAMI VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH AFRIKY

ANALYSIS OF THE ARMS INDUSTRY AND TRADE WITH CONVENTIONAL WEAPONS IN SELECTED COUNTRIES OF AFRICA


263-275: Cheng-Wen Lee, Dolgion Gankhuyag

ODHAD MODELOV GARCH S HODNOTOU RIZIKA NA PRÍKLADE MONGOLSKEJ BURZY

ESTIMATING GARCH MODELS IN MONGOLIAN STOCK EXCHANGE WITH VALUE AT RISK


276-291: Radoslav Ivančík

ZVYŠOVANIE ÚROVNE BEZPEČNOSTI A OBRANY EURÓPSKEJ ÚNIE CESTOU ROZVOJA VOJENSKÝCH SPÔSOBILOSTÍ A KAPACÍT

INCREASING THE EUROPEAN UNION'S SECURITY AND DEFENCE LEVEL THROUGH THE DEVELOPMENT OF MILITARY CAPABILITIES AND CAPACITIES


292-309: Zuzana Benova

KOMPARÁCIA VÝZNAMU TÉMY MIGRÁCIE V PREDVOLEBNOM PROGRAME VYBRANEJ POLITICKEJ STRANY V ROKU 2016 A 2020

COMPARISON OF THE IMPORTANCE OF THE MIGRATION ISSUE
IN THE PRE-ELECTION PROGRAM OF THE SELECTED POLITICAL PARTY IN 2016 AND 2020

 

Issues for download

Year 2020 1/2020 2/2020 3/2020   
Year 2019 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019 
Year 2018 1/2018 2/2018 3/2018
4/2018
Year 2017 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017
Year 2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 
Year 2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015
Year 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014
Year 2013 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
Year 2012 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012
Year 2011 1/2011 2/2011  
Year 2010 1/2010 2/2010
Year 2009 1/2009 2/2009
Year 2008 1/2008 2/2008
Year 2007 1/2007 2/2007
Year 2006 1/2006 2/2006
Year 2005 1/2005 2/2005
Year 2004 1/2004 2/2004
Year 2003 1/2003 2/2003