Scientific journal of international political, economic, cultural and legal relations published by Faculty of International Relations at the University of Economics in Bratislava

Journal is registrated in Ministry of Culture of the Slovak republic, registration number EV 4785/13. Journal is covered by ERIH PLUS, ProQuest, EBSCO, EconPapers, RePEc a EconBiz.

ISSN 1336 - 1562 (printed)

ISSN 1339 - 2751 (online)

 

Slovak Journal of International Relations 1/2020

Year 2020, Volume XVIII., Issue 1, pages 5-88

Obsah/Contents

 

5-20: Tetiana Kaminska – Ihor Okhrimenko – Natalia Wasilewska

IMPLEMENTÁCIA METÓD MAKROEKONOMICKEJ ANALÝZY NA TRH S POĽNOHOSPODÁRSKÝMI VYROBKAMY V EURÓPSKEJ ÚNII

METHOD FOR IMPLEMENTING THE MACROECONOMIC ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL MARKET OF THE EUROPEAN UNION


21-35: Marcel Kordoš

SYNERGIA PRIEMYSELNEJ POLITIKY A POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE EÚ V RÁMCI KONCEPCIE INDUSTRY 4.0: PARALELY A VÝZVY

THE SYNERGY OF EU COMPETITION AND INDUSTRY POLICIES WITHIN THE INDUSTRY 4.0 CONCEPT: PARALLELS AND CHALLENGES


36-56: František Škvrnda

O PROTIREČIVOSTI VYTVÁRANIA MULTIPOLARITY V MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOCH V 21. STOROČÍ

ON CONTRADICTORY OF MULTIPOLARITY CREATION PROCESS IN THE INTERNATIONAL RELATIONS IN THE 21ST CENTURY


57-70: Petra Doleželová

VPLYV UNILATERÁLNYCH PREFERENCIÍ NA VÝVOZNÚ ŠTRUKTÚRU NAJMENEJ ROZVINUTÝCH KRAJÍN

IMPACT OF UNILATERAL PREFERENCES ON EXPORT STRUCTURE OF THE LEAST DEVELOPED COUNTRIES


341-354: Mariia Ermilova

MEDZINÁRODNÁ SKUSENOSŤ V OBLASTI REGULÁCIÍ KONTROLOVANÝCH TRANSAKCIÍ TRANSNACIONÁLNÝCH SPOLOČNOSTI

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF REGULATION OF CONTROLLED TRANSACTIONS OF TRANSNATIONAL COMPANIES

 

Issues for download

Year 2020 1/2020      
Year 2019 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019 
Year 2018 1/2018 2/2018 3/2018
4/2018
Year 2017 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017
Year 2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 
Year 2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015
Year 2014 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014
Year 2013 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
Year 2012 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012
Year 2011 1/2011 2/2011  
Year 2010 1/2010 2/2010
Year 2009 1/2009 2/2009
Year 2008 1/2008 2/2008
Year 2007 1/2007 2/2007
Year 2006 1/2006 2/2006
Year 2005 1/2005 2/2005
Year 2004 1/2004 2/2004
Year 2003 1/2003 2/2003