Názov projektu: Výskum rodinných podnikov v kontexte udržateľného rozvoja                                      

Číslo projektu: I-21-109-00

Vedúci projektu: Ing. Mária Truchlíková, PhD. (FPM)                                 

Spoluriešitelia: PhDr. Mária Kmety Barteková, PhD., Ing. Kristína Krupová (FMV), Ing. Jaroslava Ivančíková

Doba riešenia: 1. 1. 2021 – 15. 12. 2021

Názov projektu: Digitalizácia podnikov a aplikovanie digitálnych technológií v podnikových procesoch                    

Číslo projektu: I-21-105-00

Vedúci projektu: Ing. Diana Bednarčíková (FPM)                                         

Spoluriešitelia: Ing. Peter Zaharadník,  Ing. Jakub Ševčík, Mgr. Klaudia Glittová, Ing. Tomáš Kajánek (FMV)

Doba riešenia: 1. 1. 2021 – 15. 12. 2021

Názov projektu: Reflexia spoločenských zmien 21. storočia v dimenziách diplomacie                                           

Číslo projektu: I-21-106-00

Vedúci projektu: Ing. Jakub Szabó                                          

Spoluriešitelia: Ing. Peter Jančovič (FMV),  Mgr. Martin Novysedlák, PhD., Ing. Nikoleta Baloghová

Doba riešenia: 1. 1. 2021 – 15. 12. 2021

Názov projektu: Diplomacia ako nástroj riešenia aktuálnych otázok medzinárodných vzťahoch                     

Číslo projektu: I-21-108-00

Vedúci projektu: Ing. Barbora Janubová, PhD.                                              

Spoluriešitelia: Ing. Michaela Čiefová, PhD. (FAJ), Mgr. Terézia Seresová, Mgr. Andrej Kiner

Doba riešenia: 1. 1. 2021 – 15. 12. 2021