Modelová konferencia Fakulty medzinárodných vzťahov 2018

Číslo projektu: zmluva z 24. 1. 2018

Vedúci projektu: Ing. Kristína Baculáková, PhD.                                           

Spoluriešitelia: študenti 2. ročníka 2. stupňa štúdia                      -

Doba riešenia: 24. 1. 2018 – 18. 4. 2018

Zvyšovanie povedomia o OBSE v akademickej obci a medzi študentmi univerzít

Číslo projektu: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Vedúci projektu: Mgr. Samuel Goda, PhD.            .

Doba riešenia: 12. 3. 2018 – 31. 12. 2018

Názov projektu: Modelová konferencia Fakulty medzinárodných vzťahov 2018

Číslo projektu: Nadácia Pontis, zmluva č. ACC18_18

Vedúci projektu: Ing. Kristína Baculáková, PhD.   

Spoluriešitelia: študenti najmä 2. a 3. stupňa štúdia                                 

Doba riešenia: 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018

Názov projektu: Výchova k ochrane ľudských práv a slobôd (vedecko-výskumný projekt, realizovaný v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku)

Vedúci projektu: Mgr. Viera Koganová, PhD.

Spoluriešitelia: doc. PhDr. Ján Liďák, CSc., PhDr. Soňa Brezníková

Doba riešenia: 2000 – 2004